invert-default-slider-image

SCHRIFTELIJKE VERTALINGEN

Home »  Diensten »  SCHRIFTELIJKE VERTALINGEN

Voor het uitvoeren van een vertaalopdracht zal Vertaalbureau Premium eerst het volgende inventariseren:

voor welke doelgroep is de vertaling bestemd (gewone lezer, specialist etc.)
– waar (bij welke officiële of overheidsinstantie) wordt de vertaling gebruikt
– wordt de vertaling later ook opgemaakt en gedrukt
– zijn er hulpmaterialen beschikbaar (eerdere vertalingen, terminologieverzamelingen e.d.)

Naast de specifieke aard en het vakgebied van het te vertalen materiaal is het voor een kwalitatief hoogwaardig resultaat van belang, dat met het bovenstaande rekening wordt gehouden.
Een gewone vertaling is ondubbelzinnig, taalkundig en grammaticaal correct en bevat geen of weinig specifieke terminologie.

Van een specifieke vertaling is sprake bij het vertalen van vakteksten. Dit soort teksten (bv. technische, medische en juridische teksten, opleidingsmaterialen, reclameteksten, websites etc.) bevatten een aanzienlijke hoeveelheid specifieke begrippen. De vertaler van een specifieke tekst dient het betreffend vakgebied zeer goed te kennen en indien nodig zal een deskundige de tekst reviseren.
Specifieke vertaalopdrachten zijn bij Vertaalbureau Premium in een aantal vakgebieden onderverdeeld. De meest voorkomende vakgebieden zijn:

machines en uitrusting
– management
– juridische zaken, recht en wetten
– constructie en ontwerpen
– medische wetenschappen
– elektronica
– IT-apparatuur en -systemen.

Een informatieve vertaling geeft de klant in voldoende mate de inhoud weer van een tekst. Een informatieve vertaling kan bijvoorbeeld een samenvatting zijn van een langere tekst.
Schriftelijke vertalingen kunnen op verscheidene manieren onderverdeeld worden maar onafhankelijk van het vakgebied en het specifieke karakter hebben ze een gemeenschappelijke eigenschap – de vertaling dient het doel en de inhoud van de brontekst zo waarheidsgetrouw en logisch mogelijk weer te geven.
Een goede vertaler is deskundig in de doeltaal van de vertaling, omdat de taalnuances en -kleuringen van groot belang zijn bij het weergeven van de inhoud. Indien nodig wordt de tekst nogmaals gereviseerd door een andere vertaler zodat eventuele fouten en onjuistheden door een objectieve blik verbeterd kunnen worden.
De kosten van een schriftelijke vertaling zijn afhankelijk van de talencombinatie, het specifieke karakter van de tekst, de deadlines en het volume.
In geval van schriftelijke vertalingen kunt u ook het ontwerp van de tekst en indien nodig het drukwerk van materialen aan ons overlaten – wij werken hiervoor samen met partners die hun kwaliteit in een lange periode van samenwerking bewezen hebben.