invert-default-slider-image

Suulised tõlked

Home »  Diensten »  Suulised tõlked

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Estisch, Amerikaans Engels, Duits, Fins en Russisch. Voor het gemak van de kijker, is de inhoud hieronder weergegeven in de standaard taal van deze site. Je kunt op een van de koppelingen klikken om de taal van de site naar een andere beschikbare taal te veranderen.

Suulised tõlked jagunevad järgmiselt:

–  sünkroontõlge
–  sosintõlge
–  järeltõlge
–  notariaalne järeltõlge

Sünkroontõlge – tõlkimine toimub originaalteksti esitamisega samal ajal, spetsiaalse helitehnika abil (nt loengutel, sõnavõttudel jne). Esineja räägib mikrofoni, tema jutt jõuab tõlkideni läbi kõrvaklappide ja tõlkide ruumi edastatakse ka pilt saalis toimuvast. Tõlk räägib teksti mikrofoni ja see jõuab kuulajate kõrvaklappidesse. Iga keelepaari kohta kasutatakse kahte tõlki, kes töötavad vaheldumisi 15–30 minuti kaupa.

Meie kaudu saate rentida ka sünkroontõlkeks vajalikku tehnikat.

Sosintõlge sarnaneb sünkroontõlkega, kuid ei vaja spetsiaalset tehnikat. Kasutatakse 1–3 kuulaja korral. Tõlk istub kuulajate kõrval ja tõlgib teksti sosinal samal ajal ettekande esitaja kõnelemisega.

Järeltõlge – esinejad ja tõlk räägivad vaheldumisi (konverentsidel, vastuvõttudel, läbirääkimistel, kohtuistungitel jne). Ettekande esitaja räägib lõikude kaupa, andes iga lõigu järel tõlgile aega öeldu tõlkida. Sellise ürituse kestuse planeerimisel tuleb kindlasti arvestada tõlkimisele kuluvat lisaaega.

Notariaalne järeltõlge – tõlk viibib notariaalse tehingu sõlmimise juures ja tõlgib vajadusel lisaks notari ning kliendi öeldule ka notariaalse dokumendi sisu.

Suulise tõlke tellimus tuleb esitada aegsasti, sest vastava ettevalmistuse ja kogemusega tõlkide töögraafik on ette planeeritud.
Palun esitage meile järgmised andmed:
–  keelesuund
–  ürituse kuupäev ja kellaaeg
–  aadress
–  ürituse teema
–  kontaktandmed

 

Suulise tõlke hind kujuneb nende andmete ja tõlgi töötundide alusel.
Parima tulemuse tagamiseks palume varakult edastada võimalikult palju teavet ja abimaterjale.