invert-default-slider-image

Kirjalikud tõlked

Home »  Teenused »  Kirjalikud tõlked

Kirjaliku tõlke tellimust käsitledes tehakse Premium Tõlkebüroos kõigepealt selgeks:

–  millisele sihtgrupile on tõlge suunatud (tavalugeja, spetsialist jne)
–  kus (millises ameti- või riigiasutuses) tõlget kasutatakse
–  kas see tõlge läheb hiljem ka kujundamisele või trükki
–  kas on kasutada mingeid abimaterjale (varasemad tõlked, terminoloogiakogumid vms)

Lisaks tõlkematerjali spetsiifikale ja valdkonnale on kvaliteetse tulemuse aluseks ka kõige eeltooduga arvestamine.
Tavatõlge on üheselt mõistetav, keeleliselt ja grammatiliselt korrektne ega sisalda palju spetsiifilist sõnavara.

Erialast tõlget kasutatakse kitsama valdkonna tekstide tõlkimisel. Sellised tekstid sisaldavad olulisel määral spetsiifilist terminoloogiat (näiteks tehnilised, meditsiinilised, juriidilised tekstid, erialased juhend- ja koolitusmaterjalid, reklaamtekstid, veebilehed jne).
Erialase teksti tõlkija peab vastavat ala väga hästi tundma ja vajadusel toimetab teksti erialaspetsialist.
Erialased tõlketellimused jaotuvad Premium Tõlkebüroos väga paljude teemavaldkondade vahel. Enamtõlgitud valdkonnad on:

–  masinad ja seadmed
–  juhtimine
–  juriidika ja seadused
–  ehitus ja projekteerimine
–  meditsiin
–  elektroonika
–  IT-seadmed ja -süsteemid.

Informatiivtõlge annab edasi teksti põhisisu kliendile tarvilikul määral. Informatiivtõlge võib olla näiteks refereeriv kokkuvõte pikemast tekstist.
Kirjalikku tõlget tavatsetakse lahterdada mitmel eri moel, aga sõltumata valdkonnast ja spetsiifikast, on üks joon kindlalt ühine – ta peab andma originaalteksti mõtte ja sisu edasi võimalikult tõetruult ja loogiliselt.
Hea tõlk on suurem spetsialist selle keele osas, millesse tõlgitakse, sest keele nüanssidel, varjunditel jne on suur tähendus mõtte edastamisel. Vajadusel toimetab teksti veel teine tõlk, et objektiivse pilgu all saaksid parandatud kõik apsakad ja möödalaskmised.
Kirjaliku tõlke hind sõltub keelekombinatsioonist, teksti spetsiifikast, tähtaegadest ja mahust.
Kirjalike tõlgete puhul võite rahuliku südamega jätta meie hooleks ka teksti kujunduse ning vajadusel materjalide trükkimise, kasutame selleks pikaajalisi  ja end tõestanud koostööpartnereid.