invert-default-slider-image

Tekstien editointi

Home »  ​Palvelut »  Tekstien editointi

Editointi, oikoluku ja luovutustarkastus

Tarkoituksesta riippuen käytetään erilaisia editoinnin muotoja.

Editointi
Kielentarkistus. Kielentarkistaja tarkistaa tekstin kieliasun oikeellisuuden ja sen käyttötarkoitukseen soveltuvuuden. Yleensä että kielentarkistaja on äidinkieleltään kohdekielinen (ns.
native speaker). Kielentarkistaja kiinnittää huomiota oikeinkirjoituksen ja kieliopin ohella myös tekstin sujuvuuteen ja kielellisiin rakenteisiin. Sen ansioista taataan tekstin moitteeton kieliasu.

Tekninen, erikoisalainen (myös sisällöllinen) toimittaminen valvoo käännöksen alkuperäistekstin vastaavuutta käännökseen. Sen tavoitteena on varmistaa alkuperäistekstin ajatusten oikea ja looginen välittäminen sekä termien yhdenmukainen ja asianmukainen käyttö. Toimittajan tulee hallita sekä kohde- että lähdekieli ja olla kyseisellä erikoisalalla kääntäjäkokemusta omaava filologi tai vastaavalla erikoisalalla toimiva tai sitä opiskellut kääntäjäkokemuksen omaava asiantuntija.

Oikoluku
Oikoluvun tarkoitus on korjata kirjoitusvirheet sekä taata käännöksen vastaavuus alkuperäistekstiin, moitteeton kieliasu ja sisällöllinen ymmärrettävyys. Oikolukija on pitkäaikaisen kääntäjäkokemuksen omaava filologi, joka hallitsee sekä lähde- että kohdekielen.

Tulostustarkistus
Tulostustarkistuksen tarkoitus on korjata kirjoitusvirheet.

Meillä on hyvä yhteistyö eri kieliä hallitsevien filologien, toimittajien ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa, joiden huolekseen voitte jättää tekstien viimeistelyn.